Pengambilan dan penerimaan modal bersalin untuk pembayaran balik gadai janji: pejabat pendakwa memahami

Pasangan dari Vladivostok telah memberikan dua anak kembali ke rumah anak yatim selepas mereka menghabiskan modal bersalin yang diterima untuk keperluan peribadi - untuk membayar hutang gadai janji.

Dalam kes ini, ibu bapa angkat dikehendaki oleh undang-undang untuk mengeluarkan apartmen sebagai harta bersama keluarga dan menetapkan bahagian pada anak-anak, tetapi tidak.

Pejabat Pendakwa Wilayah Primorsky sedang mencari kembalinya modal bersalin daripada bekas ibu bapa angkat di mahkamah.

Kehamilan

Pembangunan

Kesihatan