Untuk penggantian bayi - di dalam penjara! Wanita dalam buruh akan melindungi daripada kesilapan kakitangan perubatan

Di Duma Negeri, kerja telah dimulakan dengan rang undang-undang baru yang membayangkan pengenalan liabiliti jenayah untuk doktor yang bertanggungjawab untuk menggantikan bayi di hospital bersalin.

Undang-undang yang ada menyediakan hukuman untuk kecuaian, tetapi dalam amalannya, sangat sukar untuk membuktikan kecuaian ini di mahkamah, sama seperti mencari orang yang bertanggungjawab atas apa yang berlaku.

Ahli Parlimen berhasrat untuk melindungi wanita dalam buruh dari kemungkinan kesilapan total.

Pada masa kini, tindakan jururawat yang, melalui kecuaian, telah membingungkan bayi, harus menjadi tanggung jawab doktor kepala institusi obstetrik.

Sering sekali, segala-galanya terhad kepada kerosakan moral dan liabiliti tatatertib. Jururawat itu sendiri sedang dibicarakan kerana salah laku mereka. bukan sebagai tindak balas. Ia adalah "jurang" yang dirancang untuk dihapuskan.

Rang undang-undang itu akan siap dalam masa terdekat, jika diterima, pindaan yang sama akan dibuat ke Kanun Jenayah Persekutuan Rusia.

Kehamilan

Pembangunan

Kesihatan