Guru Rusia ditugaskan untuk mencari penjenayah berpotensi di sekolah rendah

Kementerian Pendidikan Rusia menghantar garis panduan mengenai pencegahan tingkah laku penyimpangan yang tidak mencukupi untuk kanak-kanak sekolahbermula dari gred paling muda.

Penyelidik dari Fakulti Psikologi Perundangan dan Pusat Bantuan Psikologi Kecemasan di MCPPU mengambil bahagian dalam membuat cadangan.

Guru sekolah rendah perlu lebih prihatin terhadap pelajar kecil mereka.

Perhatian khusus - episod keganasan terhadap rakan sekelas. Tanda-tanda penggera juga disyorkan untuk mempertimbangkan kepentingan tinggi dalam senjata, kelakuan berlebihan dan ketegangan anak-anak.

Apabila kanak-kanak berisiko tinggi, guru dinasihatkan untuk berjumpa dengan ibu bapa. Guru mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam masalah ini baik ahli psikologi sekolah dan wakil badan penjaga, jika perbualan dengan orang tua tidak mempunyai sebarang kesan.

Bagi setiap pelajar "masalah" akan diluluskan program pembetulan peribadi dan tingkah laku.

Kehamilan

Pembangunan

Kesihatan