Guru Rusia mungkin dikehendaki menyediakan bantuan pertolongan pertama kepada kanak-kanak.

Satu rang undang-undang telah dikemukakan kepada Duma Negeri Persekutuan Rusia, yang mewajibkan para guru belajar bagaimana menyediakan murid dan murid mereka pertolongan cemas apabila perlu.

Baru-baru ini, bilangan tragedi dan kemalangan yang berlaku semasa kelas di sekolah dan tadika telah meningkat. Oleh itu, beberapa pelajar menderita dan mati tepat pada kelas pendidikan jasmani. Pemilih rakyat pasti bahawa peluang untuk bertahan hidup akan lebih tinggi jika guru tidak menantikan "Bantuan Pertolongan Pertama", tetapi dengan kompeten dan pada masa yang sama dapat menyediakan pelajar mereka dengan bantuan pra-perubatan yang bebas.

Rang undang-undang menentukan situasi di mana guru mesti datang untuk menyelamatkan: keracunan, kecederaan, kehilangan kesedaran, sawan, serta keadaan lain yang mengancam nyawa dan kesihatan.

Rang undang-undang juga mengubah proses penerimaan murid sekolah dan murid-murid tadika ke kelas pendidikan jasmani. Jika dokumen itu diterima pakai, maka kanak-kanak itu perlu menghadiri pelajaran dan kelas tersebut. sijil khas yang dikeluarkan oleh klinik dan disahkan oleh doktor atau pengerusi lembaga perubatan.

Kehamilan

Pembangunan

Kesihatan