Peruntukan untuk anak ketiga dari tahun depan akan dibiayai dari perbendaharaan persekutuan

Bayaran untuk anak ketiga di kawasan negara dari tahun 2019 akan dibuat hampir sepenuhnya dari bajet persekutuan.

Kementerian Buruh telah menyediakan pindaan yang relevan kepada undang-undang semasa.

Manual diperkenalkan pada tahun 2013. Ia boleh mendapatkan keluarga di mana dia dilahirkan anak ketiga atau seterusnya. Pembayaran ditamatkan apabila anak berumur 3 tahun.

Di kebanyakan wilayah, separuh daripada jumlah manfaat itu dibayar oleh belanjawan tempatan, dan separuh kedua dibiayai bersama oleh negara.

Bermula tahun depan, nisbah saham pembiayaan akan berubah - 99% daripada amaun tersebut akan dipindahkan ke belanjawan persekutuandan 1% tempatan.

Jumlah bayaran bergantung pada minimum sara hidup di rantau tertentu. Rata-rata di negara ini, jumlah bayaran adalah sama dengan 10 ribu rubel sebulan. Juga, manual itu dirancang untuk diindeks disebabkan oleh pertumbuhan gaji minimum.

Kehamilan

Pembangunan

Kesihatan