Ombudsmen kanak-kanak di rantau ini akan dapat kuasa yang luas

Ketua Negara Vladimir Putin menawarkan untuk memberikan ombudsmen anak-anak dari seluruh wilayah Rusia kuasa tambahan.

Presiden mengemukakan cadangannya kepada Duma Negeri dengan bentuk paket draf undang-undang. Mereka akan membenarkan penyokong minoriti untuk membuat lebih banyak keputusan bebas dan juga memansuhkan dekri dan ordinan pihak berkuasa tempatansekiranya keputusan pegawai dalam apa jua cara melanggar hak dan kepentingan kanak-kanak.

Hari ini, ombudsmen untuk hak kanak-kanak di rantau ini tidak mempunyai banyak pengaruh pentadbiran.

Sudah tentu, mereka boleh menghubungi pejabat pendakwa, pihak berkuasa penjagaan, wakil-wakil pihak berkuasa eksekutif dan perundangan wilayah, wilayah, republik mereka. Tetapi mereka tidak mempunyai kuasa serius yang akan memberi mereka lebih banyak kebebasan dan kemerdekaan.

Dalam kes penggunaan pakej bil, ombudsman kanak-kanak akan dapat melalui mahkamah untuk dengan mudah membalikkan sebarang keputusan pihak berkuasa yang melanggar hak kanak-kanak.

Di samping itu, ombudsman itu enggan memberi keteranganjika maklumat yang diminta untuk diberikan diterima oleh Ombudsman semasa menjalankan tugasnya. Ini bermakna bahawa ombudsman tidak diwajibkan memberi keterangan terhadap ibu bapa, penjaga, anak, jika dia menganggapnya perlu.

Istilah tugas ombudsman untuk kanak-kanak di wilayah akan ditetapkan untuk tempoh 5 tahun.

Kehamilan

Pembangunan

Kesihatan